English Arabic
به شمس توس خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
    
 

دانشنامه

بسمه تعالی

تدوین دانشنامه امام رضا علیه السلام به عنوان یکی از آرزوهای دیرینه و منبعی غنی برای دسترسی ارباب اندیشه، محققان و پژوهشگران که به لطف خداوند متعال با تأسیس بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام در زمره اولین اولویت های این بنیاد در نشست هیئت امناء بنیاد مورد تصویب قرار گرفت، این طرح پژوهشی با همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات آغاز گردید.

در ابتدا طرح پژوهشی شناسایی مداخل این طرح انجام و سپس مبتنی بر یافته های پژوهشی پروژه کار تدوین مقالات دانشنامه آغاز گردید و با تولید بیش از ششصد هزار کلمه تقریباً جلد اول آن رو به اتمام قرار گرفت و برای حصول اطمینان از اتقان علمی پروژه و بهره مندی بیش از بیش از عالمان و اندیشمندان حوزه و دانشگاه و ظرفیت های علمی جامعه المصطفی العالمیه و همکاری تنگاتنگ علمی و فرهنگی این نهاد با بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام بر حسب پیشنهاد حضرت آیت اله اعرافی ریاست محترم جامعه المصطفی العالمیه  به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و موافقت اصولی ایشان موضوع در هیأت مدیره بنیاد مطرح و با تصویب تفاهمنامه پیشنهادی کار تدوین دانشنامه امام رضا علیه السلام براساس تفاهمنامه فی مابین بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام و جامعه المصطفی العالمیه به جامعه المصطفی العالمیه واگذار گردید در چارچوب این تفاهمنامه هیأت امناء دانشنامه امام رضا علیه السلام توسط وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعضاء گروه علمی و نظارت بر تدوین دانشنامه امام رضا علیه السلام نیز با معرفی رئیس محترم جامعه المصطفی العالمیه به تصویب هیأت امناء محترم رسید و متعاقب آن مدیر محترم علمی پروژه از سوی گروه علمی و نظارت تعیین و کار تدوین مقالات دانشنامه زیر نظر گروه علمی و نظارت آغاز گردید که خوشبختانه در حال حاضر با بررسی علمی جلد اول مقدمات انتشار آن فراهم گردیده و به همین ترتیب جلدهای بعدی در دست پژوهش می باشد.

مدت اجرای پروژه براساس تفاهمنامه 5 سال بوده و تعداد مجلدات پیش بینی شده با حجم تقریبی 5000 صفحه رحلی معادل 000/ 4/000 کلمه می باشد.

               1-    اعضاء هیأت امناء دانشنامه امام رضا علیه السلام

 

1

وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

2

رئیس محترم جامعه المصطفی العالمیه

3

ریئس محترم هیأت مدیره بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام

4

معاون محترم پژوهشی جامعه المصطفی العالمیه

5

مدیرعامل محترم بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام

6

یک نفر شخصیت حقیقی

 

               2-    اعضاء و رزومه کاری گروه علمی دانشنامه امام رضا (علیه السلام)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مختصری از رزومه علمی

1

آیت الله دکتر اعرافی

- استاد تمام در سطح خارج

ریاست جامعه المصطفی العالمیه(ع)

 عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

 امام جمعه شهر مقدس قم

2

حجت الاسلام و المسلمین دکتر برجی

- دکتری فقه و مبانی حقوق

معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی فقه

 استاد حوزه و دانشگاه

 مدیرعلمی دانشنامه اسلامی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

3

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی حسینی

- دکترای تخصصی P.H.D الهیات

- مدیر مسئول فصلنامه فرهنگ جهاد از سال1374 تاکنون

-مدیر گروه فقه و حقوق دانشگاه امامصادق(ع)

- بنیان گذار دانشنامه اسلامی طبیعت، کشاورزی و محیط زیست

4

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن حیدری

- دکترای تاریخ و تمدن اسلامی

سر ویراستار، محقق باتجربه در دانشنامه نویسی

5

آیت ا... دکتر احمد عابدی

- خارج فقه و اصول

- دکترای فلسفه

- مدرس حوزه و دانشگاه

- تسلط به زبان عربی

6

حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی عباسی

 

- خارج فقه و اصول و فلسفه

-  دکتری فلسفه تطبیقی

- دکترای تخصصی P.H.D

رئیس پژوهشگاه بین اللمللیجامعه المصطفی(ص) از سال1392

معاون پژوهش جامعه المصطفی (ص) العالمیه از سال 1381 تا سال1387

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه از سال1387تا1390

معاون پژوهش مجمع عالی حکمت اسلامی از سال 1386 تا کنون

7

حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی

- فقه و اصول

- فلسفه علوم، فلسفه جدید

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه

دانشیار دانشگاه باقر العلوم(ع)

محقق و پژوهشگر

متخصص در فلسفه علوم و فلسفه جدید

8

حجت الاسلام و المسلمین حسن رضایی

- فقه، اصول

- تاریخ علم کلام

تدریس ادبیات، منطق و.،.تدریس اصول ؛ جامعه الزهرا )س(،تدریس فقه، اصول و تاریخ علم کلام، تدریس تفسیر، فقه و عقاید، تدریس معارف قرآن، فقه الاداره، مباحث مدیریت و.

9

حجت الاسلام و المسلمین عزالدین رضانژاد

- فقه و اصول

- دکتری کلام اسلامی

مسئولیت دفتر برنامه ریزی و تدوین متون درسی

سردبیری مجله تخصصی کلام اسلامی

مدیریت گروه علوم عقلی مرکز تخصصی تربیت مدرس حوزه علمیه قم

10

حجت الاسلام و المسلمین رضا مختاری

- فقه، حقوق، فلسفه

تأسیس موسسه کتاب شناسی شیعه

تأسیس مرکز تدوین و نشر متون درسی حوزه(متون) در سال 1378

مدیر موسسه کتاب شناسی شیعه

11

حجت الاسلام والمسلمین علی همت بناری

- خارج فقه و اصول

- دکتری علوم تربیتی

- استاد راهنما و مشاور رساله های علمی سطح 3 و 4 حوزه و کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه

سوابق مدیریتی در عرصه های آموزشی، پژوهشی و تربیتی

سوابق مشاوره ای در مسائل تربیتی و روانشناختی

 

 

               3-  اعضاء و رزومه کاری گروه نظارت بر دانشنامه امام رضا (علیه السلام)
 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مختصری از رزومه علمی

1

آیت الله هاشم نیازی

 

- فقه و اصول

- مجتهد

- مدیریت گروه فقه عبادی و مدرسه تخصصی فقه و اصول

- تدریس در حوزه علمیه شامل دروس:

لمعتین، اصولین تا رسائل، مکاسب، کفایه، بدایه، نهایه، منظومه، اسفار و تمهید القواعد

2

حجت الاسلام و المسلمین

دکتر علی عباسی

 

- خارج فقه و اصول و فلسفه

تحصیلات

-  دکتری فلسفه تطبیقی

دکترای تخصصی P.H.D

رئیس پژوهشگاه بین اللمللیجامعه المصطفی(ص) از سال  1392

معاون پژوهش جامعه المصطفی(ص) العالمیه از سال1381 تا سال  1387

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه از سال 1387 تا  1390

معاون پژوهش مجمع عالی حکمت اسلامی از سال 1386 تا کنون

مسئول کمیته آموزش و پژوهش کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1386 تا کنون

3

حجت الاسلام و المسلمین

دکتر فاکر میبدی

- فلسفه تاریخ

- روان شناسی

- تفسیر

- دارای گواهی علمی (اجتهاد)

آثار علمی: تحلیلی بر سوگندهای قرآن- آیات الاحکام تطبیقی- قواعد التفسیر لدی الشیعه و السنه. مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی- فرزانگان میبد زندگی نامه تعدادی از دانشمندان ، نویسندگان و شعرای میبد(.448- مراحل انس با قرآن-7 : تفسیر آیات حج- مبانی تفسیر روائی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

4

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین عبدالمحمدی بن چناری

فقه، اصول، تفسیر، تاریخ، سیره

- تخصص ها: فقه و اصول، تفسیر، تاریخ و سیره

- علوم حوزوی : اتمام لمعتین و اصول فقه در سال 1361،

-  دارای مدرک کارشناسی ارشد تاریخ اسلام و تحصیلات حوزوی تا سطوح عالی

- در حال حاضر مشغول تدوین رساله سطح 4

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.